970 75 415 post@fryagrustak.no

Vi tar miljøansvar, les om vårt arbeid mot det grønne skiftet!

Vi arbeider for å bli husket som en

positiv samarbeidspartner som

leverte topp kvalitetsarbeid til riktig pris.

Vi er vårt ansvar bevisst!

Frya Grustak A/S

Flyplassvegen 55

Frya Industriområde

2630 Ringebu

Per Erik: 970 75 415

Erling: 412 28 874

E-Post: post@fryagrustak.no