970 75 415 post@fryagrustak.no

Bli med oss på vei mot det grønne skiftet!

Som første bedrift innen bygg og anlegg i Ringebu Kommune, sertifiserte vi oss våren 2024 som Miljøfyrtårn! Miljøfyrtårnsertifiseringen likestilles med internasjonale merkeordninger som ISO:14001 og EMAS som et bevis på annerkjent miljøledelsesordning.

Frya Grustak AS ønsket å forberede oss for fremtiden, derfor satte vi et økt fokus på vårt miljøansvar. Det å bli miljøfyrtårnsertifisert betyr mye både for miljøet, samarbeidspartnere, kunder, ansatte og bedriften!

 

Vi ønsker å bidra til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på følgende tema:

  • Energieffektivitet.
  • Gjenvinning.
  • Kjemikaliebruk.
  • Irregulære utslipp.
  • Materialbruk.

Dette oppnår vi gjennom

  • å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan
  • involvering og ansvarliggjøring av våre medarbeidere
  • å innarbeide miljøpolitikken i våre systemer og arbeidsoppgaver
  • å forplikte oss til å være i samsvar med gjeldende lover, annet regelverk, kundens krav og egne krav

Erling Skar

Miljøfyrtårnansvarlig

erling@fryagrustak.no

+47 412 28 874